Sài Gòn sau tháng 4/1975

Qua con mắt của 1 thanh niên miền bắc, người sau này trở thành nhà văn nổi tiếng Nguyễn Quang Lập! ….. Ảnh đại lộ Hàm Nghi, Q.1, trước 1975. Mãi tới ngày 30 tháng 4 năm 1975 tôi mới biết thế nào là ngày sinh nhật. Quê tôi người ta chỉ quan tâm tới ngày…