Nguyệt Cầm

Tác giả: Xuân Diệu Trăng nhập vào dây cung nguyệt lạnh  Trăng thương, trăng nhớ, hỡi trăng ngần Đàn buồn, đàn lặng, ôi đàn chậm Mỗi giọt rơi tàn như lệ ngân. Mây vắng trời trong đêm thủy tinh Lung linh bóng sáng bỗng run mình Vì nghe nương tử trong câu hát Đã chết…

VỀ NGUỒN GỐC DÂN TỘC VIỆT NAM VÀ “ĐỊA ĐÀNG PHƯƠNG ĐÔNG” CỦA OPPENHEIMER

VỀ NGUỒN GỐC DÂN TỘC VIỆT NAM VÀ “ĐỊA ĐÀNG PHƯƠNG ĐÔNG” CỦA OPPENHEIMER Nguyễn Quang Trọng (Trích từ mạng nhanvan.com) Trong báo Thế Kỷ 21 (số tháng 12 năm 2001, nam California, USA) ông Nguyễn văn Tuấn có đặt lại vấn đề nguồn gốc (Tàu) của dân tộc và văn minh Việt Nam sau…

“Vì lợi ích trăm năm trồng người.”

NCNK Có một ít thân hửu PKYSD không hiểu câu này nói gì. Nhưng những thân hửu từng phải ở lại VN sau 1975 thì thuộc nằm lòng câu khẩu hiệu. Tuy nhiên, hiểu thì … chưa chắc. Trên internet, trang Tiền vệ, có bài giải thích như sau: —————————————————————————- Tôi vừa theo chuyến bay…