“Vì lợi ích trăm năm trồng người.”

NCNK Có một ít thân hửu PKYSD không hiểu câu này nói gì. Nhưng những thân hửu từng phải ở lại VN sau 1975 thì thuộc nằm lòng câu khẩu hiệu. Tuy nhiên, hiểu thì … chưa chắc. Trên internet, trang Tiền vệ, có bài giải thích như sau: —————————————————————————- Tôi vừa theo chuyến bay…